Eredetiségvizsgálat


Az eredetiségvizsgálat a közúti járművek tulajdonos váltásakor kötelezően előirt
tevékenység, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által jóváhagyott
technológiával végeznek.

 

Az eredetiségvizsgálat célja a jármű eredetivel (gyárival) azonos "eredeti"
állapotának felülvizsgálata és igazolása. Minden jármű alvázszáma adott,
egyértelműen meghatározott és dokumentált kivitelt (szín, karosszéria,
motor, ülések, szélvédő, stb...) jelent. Ennek ellenőrzésére a járművön több helyen,
több fajta technológiai, technikai azonosító "jegy" található, amelyek megléte
és változatlansága igazolja az eredeti állapotot.

 

Vállalkozásunk jelenleg Pécsett két eredetiség vizsgáló állomással rendelkezik
. Az eredetiségvizsgálat kb. 40-60 percet igényel, amely egy zárt műhelyben történik.
A vizsgálatot követően cégünk a vizsgálatról igazolást illetve határozatot állít ki
a befizetett szolgáltatási díj igazolása mellett.

 

A jármű eredetvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárás során
60 napon belül és csak egyszer használható fel!


Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű:
• tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor, kivéve lassú jármű
   és a lassú jármű pótkocsija esetét
• első forgalomba helyezésekor:
o gyártótól származó, járműkísérő lappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba helyezésekor
o használt jármű első forgalomba helyezésekor
o járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű
   első forgalomba helyezésekor
• ismételt forgalomba helyezésekor:
o forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor
o forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonos változás
   következett be
• alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően
   (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje).

Nem kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni:
• más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi
   forgalomba helyezését megelőzően a jármű (származásellenőrzését és) előzetes
   eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta
   a származási tagállam hatósága által kiadott:
o nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által
   hitelesített másolatát,
o harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy
    a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.
• Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű
   tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha:
o jogalapja öröklés
o jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve,
  hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja
o jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs
   tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban
   a jármű tulajdonosa volt
o a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerződés teljesülésével
   a jármű tulajdonjogát megszerzi
o annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű
   más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzatrészére történő átadása
o annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel
   időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó
   tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést
• A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes
   eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.
• A négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló
   közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.
 

 erdedetvizsga, átírás, vizsga, eredetvizsga pécs, átírás pécs,  vizsga pécs