Az alábbi szolgáltatással próbáljuk kényelmesebbé tenni a gépjármű vásárlással járó procedúrát.


Átírás ügyintézés         


 

Amennyiben úgy kívánja, a gépjármű átíratását is vállalni tudjuk 48 órán belül, ha rendelkezik az okmányirodák által kötelezően előírt dokumentumokkal.

 


Az eljáráshoz minden esetben bemutatandó okmányok adás-vétel esetén

 

 


Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (továbbiakban: cég) esetén mellékelendő:
AUTÓ ÁTÍRÁS KÖLTSÉGEI

Az állam remekül szabályozza az átírás folyamán felmerülő költségeket. Az eredetvizsga illetve az átírás költségeit a vagyonszerzési illetéket illetve a forgalmi és egyéb eljárások dijait. Az alábbi táblázatok részletesen tartalmazzák az eljárási díjakat a 2016-os évre értendően és VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK!

Számolja ki költségeit alábbi táblázataink segítségével! A táblázatokban szereplő adatok tájékoztató jelegűek és csak az alap esetekre értendőek, a táblázatok nem tartalmazzák azon költségeket melyek az elidegenítési, avagy terhelési tilalom törlése során felmerülő költségek, illetve ha a gépjármű ki van, vonva a forgalomból stb. illetve az átírás ügyintézés díját sem tartalmazza! A szolgáltatásunk díja a mindenkori hivatalos költségeken túl plusz 4000* Ft-ot jelent.


AUTÓ ÁTÍRÁSI KÖLTSÉGEK:

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke
24. § (1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának teljesítménye ( kw)         0-3 év             4-8 év            8 év felett
                                                                   0-40        550 Ft/kW    450 Ft/kW        300 Ft/kW
                                                                 41-80        650 Ft/kW    550 Ft/kW        450 Ft/kW
                                                               81-120        750 Ft/kW    650 Ft/kW        550 Ft/kW
                                                           121 felett        850 Ft/kW     750 Ft/kW        650 Ft/kW

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetend illeték alapjának tekinteni.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.
(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
(4) Amennyiben gépjármű , pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű , pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhel illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.
(5) Gépjármű , pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából "Z" betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.
(7) Autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke 2016.01.01-től INGYENES!!! Ez a kedvezmény kizárólag cég vagy egyéni vállalkozás esetén vehető igénybe, ha viszont a gépjármű tulajdonjogát magánszemély szerzi meg, akkor az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni. (Lásd: Illeték táblázat)